Tin tức -Sự kiện

Đoàn Trường vinh dự là đơn vị được Tỉnh đoàn Khánh Hòa tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong hai năm đầu thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày đăng: 18/08/2018 -12:52:51 PM

Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2018, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2021”.
Dự hội nghị có đồng chí Hồ Văn Mừng (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) cùng các đồng chí Nguyễn Văn Nhuận (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LNTH Việt Nam tỉnh), đ/c Bùi Hoài Nam (Phó Bí thư Tỉnh đoàn) cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban của Tỉnh đoàn, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc. 
Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết hai năm thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2021”. Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 bám sát yêu cầu, chức năng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; quan tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) góp phần đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên.
sptwnt
Bằng Khen của Tỉnh đoàn Khánh Hòa tặng cho Đoàn trường
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng biểu dương những kết quả mà các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đạt được trong hai năm thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2021”, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền và triển khai các phong trào hành động cách mạng cụ thể hóa việc “làm theo”. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn thời gian tới tiếp tục tập trung đẩy mạnh nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới và nâng cao chất lượng học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của tuổi trẻ, từng đối tượng thanh niên; cụ thể hóa việc “làm theo” bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực nhất, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc học tập gắn với triển khai các phong trào hành động cách mạng, các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động tuổi trẻ sáng tạo; phát huy công nghệ hiện đại như internet, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đấu tranh các luận điệu xuyên tạc, nhất là các luận điệu xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với phương châm lấy kết quả “làm theo” là thước đo để đánh giá kết quả thực hiện của các tập thể, cá nhân; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày, gắn với việc triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng, các tiêu chí trong học tập, rèn luyện, công tác của từng đoàn viên - thanh niên, Đoàn Trường CĐSP Trung ương Nha Trang đã vinh dự được Tỉnh đoàn Khánh Hòa tuyên dương và tặng Bằng khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong hai năm đầu thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2021”./.

Người đưa tin: Nguyễn Hồng Tín

Tin cùng loại