Cơ cấu tổ chức

 sptwnt

Ban Chấp hành Đoàn trường hoạt động theo nhiệm kỳ, gồm 17 đồng chí. 

Trong đó gồm :

   
doanthanhnien
 

Đ/c Nguyễn Hồng Tín

Chức vụ: Bí thư Đoàn trường

Email: nhtin@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
doanthanhnien
 

Đ/c Thái Văn Tài

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn trường

Email:tvtai@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
doanthanhnien
 

Đ/c Lâm Ngọc Bình

Chức vụ:Phó Bí thư Đoàn trường

Email: lnbinh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 

và 14 đồng chí ủy viên Ban chấp hành là các Bí thư Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc.