Giới thiệu

 1. Chức năng, nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình công tác Đoàn hằng năm và cả nhiệm kỳ, triển khai chương trình hành động của Đoàn cấp trên.
- Tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu đa dạng và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên.
- Thực hiện công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong ĐV-TN, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐV-TN.
-  Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh niên của nhà trường.
- Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, BGH nhà trường, Đoàn cấp trên về tất cả các hoạt động của Đoàn trường.
- Tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và Đoàn cấp trên về thực hiện các chế độ, chính sách của đoàn viên, thanh niên. 
2. Thành tích thi đua, khen thưởng
2.1 Danh hiệu thi đua khối các trường ĐH – CĐ trong tỉnh
TT Danh hiệu tập thể Số lần Thời gian
1

Đơn vị xuất sắc toàn diện

10

2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017

2

Đơn vị điển hình tiên tiến khu vực Nam trung bộ và Tây Nguyên

1

2014

3

Đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 – 2015

1

2015

2.2.Hình thức khen thưởng

TT Hình thức khen thưởng Số lượng Thời gian
1

Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ chí Minh

14

1995; 1996; 1997; 2002; 2004; 2007; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017

2

Bằng khen của Tỉnh đoàn Khánh Hòa

21

1991; 1992; 1994; 1995; 1996; 2001; 2002; 2003; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017

3

Bằng Khen trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam

3

2014; 2015; 2017

4

Bằng khen UBND tỉnh Khánh Hòa

6

2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017

5

Bằng khen Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

6

1996; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017